แพ็คเกจคลอด

เพราะลูก…คือดวงใจของพ่อแม่ โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โดยวิธีคลอดปกติ หรือ คลอดโดยการผ่าตัด รวมถึงบริการพิเศษที่ครบครัน

Read more
แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้รับบริการในกลุ่มอายุต่างๆ โดยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

26 กันยายน 2559

ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้บริหาร แพทย์และบุคลากร ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณมาณี กลั่นกลิ่น ภรรยา ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล กลั่นกลิ่น

Read more
ความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ