ปวงข่าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
แพ็คเกจคลอด

เพราะลูก…คือดวงใจของพ่อแม่ โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โดยวิธีคลอดปกติ หรือ คลอดโดยการผ่าตัด รวมถึงบริการพิเศษที่ครบครัน

Read more
แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้รับบริการในกลุ่มอายุต่างๆ โดยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

27 มิถุนายน 2560

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นอกสถานที่แก่บุคลากร บมจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) และบริษัทในเครือ ณ บมจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด จ.เชียงใหม่

Read more
ความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ