แพ็คเกจคลอด

เพราะลูก…คือดวงใจของพ่อแม่ โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โดยวิธีคลอดปกติ หรือ คลอดโดยการผ่าตัด รวมถึงบริการพิเศษที่ครบครัน

Read more
แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้รับบริการในกลุ่มอายุต่างๆ โดยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

26 กรกฎาคม 2559

คุณมลิวัลย์ ดำรงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล มอบเกียรติบัตรแก่นางสาววิไลพร พงศ์สิทธิไพร พนักงานช่วยการพยาบาล หอผู้ป่วยใน 13C เนื่องจากได้รับคำชมเชยจากผู้รับบริการ ด้านการบริการพยาบาล

Read more