แพ็คเกจคลอด

เพราะลูก…คือดวงใจของพ่อแม่ โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โดยวิธีคลอดปกติ หรือ คลอดโดยการผ่าตัด รวมถึงบริการพิเศษที่ครบครัน

Read more
แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้รับบริการในกลุ่มอายุต่างๆ โดยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

02 ธันวาคม 2559

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ ฯ จัดอบรมเทคนิคการนำเสนอผลงานคุณภาพ โดยมี รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ อาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร

Read more
ความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ