แพ็คเกจคลอด

เพราะลูก…คือดวงใจของพ่อแม่ โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โดยวิธีคลอดปกติ หรือ คลอดโดยการผ่าตัด รวมถึงบริการพิเศษที่ครบครัน

Read more
แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้รับบริการในกลุ่มอายุต่างๆ โดยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

23 พฤษภาคม 2559

ร่วมออกหน่วยพยาบาลและรถพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันและการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ในโครงการสานฝันต้นกล้ากีฬาชุมชน ปี 4

Read more