ปวงข่าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
แพ็คเกจคลอด

เพราะลูก…คือดวงใจของพ่อแม่ โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โดยวิธีคลอดปกติ หรือ คลอดโดยการผ่าตัด รวมถึงบริการพิเศษที่ครบครัน

Read more
แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้รับบริการในกลุ่มอายุต่างๆ โดยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

20 มกราคม 2560

คุณกำธร เก่งสกุล ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณฐิตากานต์ วงศ์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักงาน และบุคลากร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ที่มาศึกษาดูงานเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาเชิงรุกฝ่ายบริหารสำนักงาน

Read more
ความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ